رونمایی رسمی از بازی Far Cry 5 توسط یوبیسافت شد . آیا دنباله موفق قسمت های پیشین است یا شکست ؟ برای این موضوع فعلا باید صبر کرد .