جعبه گشایی Battlefield 1 Collector’s Edition

جعبه گشایی Battlefield 1 Collector’s Edition

جعبه گشایی Battlefield 1 Collector’s Edition

“بتل‌فیلد 1” از زمان “بدکمپانی 2” بهترین نسخه در این سری است، بازی با وجود آنکه کماکان مشکلات ریشه‌ای خود در مبحث لول دیزاین، طراحی مراحل و روایت داستان را نتوانسته برطرف کند اما بدلیل فرمت بهتر ساختار کمپین در کنار ذوق و خلاقیت سازندگان در ارائه آن، تجربه معقول‌تری از بخش داستانی را ارائه می‌دهد. اما بزرگترین نکته مثبت بازی بی شک بخش آنلاین آن است که به اوج بلوغ و پختگی فرمول همیشگی “بتل‌فیلد” در سری تبدیل گشته است، دیگر لازم نیست تمام وقت خود را در Conquest بگذارید زیرا بازی با بخش پیشرو و انقلابی Operations و بخش‌های جذاب و جدیدی نظیر War Pigeon بهتر و بیشتر از هر زمان دیگری شما را می‌تواند مجذوب قدرت آنلاین خود کند.

 

شما میتوانید این نسخه را در فروشگاه پرشین گیمر سفارش دهید.