افزوده شدن سه بازی به سرویس بکوارد xbox one

افزوده شدن سه بازی به سرویس بکوارد xbox one

افزوده شدن سه بازی به سرویس بکوارد xbox one

سه بازی زیر به سرویس بکوارد کنسول اکس باکس وان اضافه شدند

Red Faction Armageddon
Gyruss
Raiden IV

سرویس بکوارد چیست؟

در طول دهه‌های گذشته بازی های زیادی عرضه شدند که از آن ها خاطره‌ های به یاد ماندنی زیادی داریم. بازی های بزرگی که در زمان خودشان بهترین بودند. اما مقوله‌ی زمان همیشه شرایطی را رقم زده که خواسته یا ناخواسته، خیلی از این بازی ها را کنار گذاشتیم و با خرید کنسول های جدید کمتر به سراغشان می‌رویم.

اما چند وقتی است که مایکروسافت با برنامه‌ای جامع به این معضل پاسخ داده: با استفاده از ویژگی بکوارد. ویژگی ای که با استفاده از آن در کنسول های نسل جدید خود، امکان تجربه‌ی بازی‌های قدیمی را برای مخاطبان به ارمغان می‌آورد